MacFreeze AB grundades redan 1986.

Vi utför entreprenadtjänster inom Markanläggning, Schakt, Grundläggning, Sprängning och Pålningsarbeten. Vi investerar även i råmark, driver detaljplaner och projekterar fram färdiga koncept, som sedan säljs och produceras i egen regi till privatkunder.