EN GRUNDLIG ENTREPRENÖR

sedan 1986

Visa mer

EN GRUNDLIG ENTREPRENÖR

sedan 1986

Visa mer

EN GRUNDLIG ENTREPRENÖR

sedan 1986

Visa mer

EN GRUNDLIG ENTREPRENÖR

sedan 1986

Visa mer
Macfreeze

Våra Tjänster

Grund & Pålning

Vi utför kompletta grund och markarbeten. Allt från småhus till stora industrijobb.

Schakt & Grundgjutning

Vi utför schakt och grävningsarbeten inför grundgjutning och tomtplaneringar.

Mark & Husbyggnation

Vi förvärvar byggklara tomter för småhus  som sedan marknadsförs med egna husförslag.

08 - 625 77 51

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åkeribacken 16, 191 49 Sollentuna

Postadress

Box 456, 191 24 Sollentuna

Mejl

kjell@macfreeze.se

Telefon

+46 8 625 77 51

Kontakta oss

Kjell Schön

VD
+46 70-529 47 87
kjell@macfreeze.se

Jan Cederlöf

Projektledare
+46 70-688 24 49
jan@macfreeze.se