Macfreeze
MACFREEZE

Om oss...

MacFreeze AB grundades redan 1986. Vi utför entreprenadtjänster inom Markanläggning, Schakt, Grundläggning, Sprängning och Pålningsarbeten. Vi investerar även i råmark, driver detaljplaner och projekterar fram färdiga koncept, som sedan säljs och produceras i egen regi till privatkunder.

Stor vikt läggs vid att anpassa våra gruppområden efter naturens förutsättningar, samtidigt som vi ger varje grupp av hus ett unikt och starkt formspråk. Energieffektiva och miljövänliga lösningar och produkter genomsyrar valet av samarbetspartners och byggsystem. Dessutom förvärvar vi även byggklara tomter för småhus i redan detaljplanerade områden, som sedan marknadsförs med egna husförslag. Genom att projektera hela områden och även sälja hus på tomterna förädlas investeringen i marken. Därefter bygger vi med egen byggledning för att säkerställa kvalitén. Allt detta för att kunna ta ett samlat ansvar för slutprodukten, och få en nöjd kund som känner att deras drömboende gått i uppfyllelse.

Filmer

MacFreeze och Lill-Babs är med i postkodlotteriet.

Sprängning pågår. Se hur ett sprängjobb utförs.