MACFREEZE

Om oss

MacFreeze AB grundades redan 1986.
Vi utför entreprenadtjänster inom Markanläggning, Schakt, Grundläggning, och Pålning. Vi investerar även i råmark, driver detaljplaner och projekterar fram färdiga koncept, som sedan säljs och produceras i egen regi. Vårt kontor ligger i Sollentuna men vi utför våra tjänster över hela Sverige.