MACFREEZE

BYGGNATION

Vi investerar i råmark. Där driver vi sedan detaljplaner och projekterar fram färdiga bostadskoncept, som sedan säljs och produceras i egen regi. Här samarbetar vi med några av Sveriges största hustillverkare.

Stor vikt läggs vid att anpassa våra gruppområden efter naturens förutsättningar, samtidigt som vi ger varje grupp av hus ett unikt och starkt formspråk. Energieffektiva och miljövänliga lösningar och produkter genomsyrar valet av samarbetspartners och byggsystem. Dessutom förvärvar vi även byggklara tomter för småhus i redan detaljplanerade områden, som sedan marknadsförs med egna husförslag. Genom att projektera hela områden och även sälja hus på tomterna förädlas investeringen i marken. Därefter bygger vi med egen byggledning för att säkerställa kvalitén. Allt detta för att kunna ta ett samlat ansvar för slutprodukten, och få en nöjd kund som känner att deras drömboende gått i uppfyllelse.

 

 

MACFREEZE

MARKARBETEN

Vi utför schakt och markarbeten inför grundgjutning och tomtplaneringar. Vi förbereder all typ av mark till byggfärdig planmark.

MACFREEZE

GRUNDARBETEN

Vi utför schakt och markarbeten inför grundgjutning och tomtplaneringar. Vi förbereder all typ av mark till byggfärdig planmark.