Macfreeze
MACFREEZE

Våra Tjänster

Vårt företag har som målsättning att minska miljöbelastningen genom ett helhetsperspektiv på anläggningsarbeten, avseende materialanvändning, schaktning, transporter och deponering. 

Mark & Hus

Vi investerar i råmark. Där driver vi sedan detaljplaner och projekterar fram färdiga bostadskoncept, som sedan säljs och produceras i egen regi till privatkunder. Här samarbetar vi med några av Sveriges största hustillverkare.

Grund & Pålning

Vi utför kompletta grund och markarbeten. Allt från småhus till stora industrijobb. MacFreeze AB utför anläggningsentreprenader med bästa kvalitet på uppdrag av byggherrar, förvaltare, byggentreprenörer och fastighetsägare.

Schakt & Sprängning

Vi utför alla typer av schaktarbeten. Stora som små. Inget jobb är för litet eller stort för oss på MacFreeze. I vår fordonspark har vi flera olika typer av schaktmaskiner, för både stora och små jobb. 

Vi utför bland annat sprängningsarbeten inför grundgjutning och tomtplaneringar. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av sprängningsarbeten och använder endast modern utrustning som håller hög säkerhet och kvalitet. Här kan du se hur ett sprängningsarbete går till.

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER. INGET PROJEKT ÄR FÖR LITET FÖR OSS!