Villabyggnation i Mariefred

Nybyggnation av 15 villor med garage och förråd i området Slottsbrinken intill föräldrakooperativet Ängshyddan. Här väljer man att  förtäta Mariefred och samtidigt dra en ny lokalgata in i området. Inflyttningen maj till juni 2009.